Slotwoord

Ik wil beginnen om de vijf cliënten die met mij het avontuur van de scriptie zijn aangegaan met hart en ziel te bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hadden. De sessies met hen hebben het materiaal voor het praktijkgedeelte van deze scriptie aangedragen en ik vind dat bijzonder en waardevol. Zo hebben we gezamenlijk een document neergezet waaruit ikzelf en anderen kunnen putten bij de behandeling van vermoeidheid bij kanker.

Ik heb door de sessies veel ervaring opgedaan en nog meer geleerd en ervaren dat ik - ook als hypnotherapeut - mijzelf kan en mag zijn. Ik ben dankbaar voor deze wisselwerking. Daardoor heb ik kunnen zien wat goed was in de gesprekken en sessies en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Het heeft me goed gedaan om te zien dat het theoretische gedeelte en het praktijkgedeelte op elkaar aansluiten. Ik ben bijzonder geïnspireerd door het contact met de cliënten en ik wil graag in de toekomst op dit terrein blijven werken.

Inhoudsopgave