Toelichting op de technieken

Metamodel
Door gebruik te maken van het metamodel kan de therapeut samen met de cliënt in het gesprek "de diepte in gaan" en wordt de hulpvraag duidelijk.

Metaforen
Het gebruik van metaforen is omschreven in hoofdstuk 3, punt f.

Ontspanningsoefeningen
Door middel van ontspanningsoefeningen kan de cliënt zich niet alleen ontspannen (en daarmee eventueel aanwezige stress verminderen), maar zich ook bewust worden van zijn/haar lichaam en het denken meer loslaten.

Ik-versterkende technieken
Zoals het woord al aangeeft worden ik-versterkende technieken gebruikt om het draagvlak en het zelfvertrouwen van de cliënt te vergroten.

Werken met delen
Bij het werken met delen wordt in trance aandacht besteed aan integratie van, dan wel samenwerking tussen twee (of meer) ogenschijnlijk conflicterende delen van de persoonlijkheid of karaktertrekken, zoals bijvoorbeeld een ziek deel en een gezond deel, een controle- en een creatief deel etc.

Kerntransformatie
Het gebruik van kerntransformatie is beschreven in hoofdstuk 3, punt e.

Regressie
Met regressie gaat de cliënt in trance naar een moment in het verleden, waarin hij/zij een gevoel heeft vastgezet c.q. een belemmerende overtuiging heeft ontwikkeld.

Losmakingsrituelen
Losmakingsrituelen worden gebruikt in situaties waarin de cliënt een introject van een ander (vaak een ouder) heeft overgenomen, waardoor hij/zij op energetische wijze nog steeds met de ander is verbonden.

Uit beide groepen meldden zich uiteindelijk vijf cliënten aan. In hoofdstuk 7 beschrijf ik per cliënt de gesprekken en sessies die we gedeeld hebben. De namen van de cliënten en sommige feiten zijn om redenen van privacy gewijzigd. De cliënten hebben de verslagen van de sessies gelezen en erin toegestemd dat ze in deze scriptie worden opgenomen.

Koppeling naar de praktijk
Contact met lotgenootgroepen
In de praktijk te gebruiken technieken

Inhoudsopgave