Conclusie Deel 1

"We zijn een voortdurend veranderende stroom, waarin degene die we denken te zijn elk ogenblik weer wordt geboren en sterft."
Levine

Bovenstaande metafoor vind ik zo belangrijk, dat ik hem eigenlijk wel als titel voor deze scriptie had willen gebruiken. Omdat ik geen citaat als titel wilde, heb ik hem daarom boven de conclusie gezet en de metafoor vertaald naar de illustratie op het voorblad.

Uit de boeken van Levine, LeShan en Simonton blijkt duidelijk dat mensen met kanker die aan hun bewustzijn werkten vaak langer leefden dan mensen die dat niet deden. Sommigen genazen zelfs. Maar voor velen leidde de ziekte uiteindelijk toch naar de dood. Het verschil lag er echter in dat deze mensen aan het laatste stuk van hun leven (en hun volgende leven?) meer kwaliteit en inhoud konden geven (zie onder 2 a t/ 2 e).

Het lezen van de twee boeken van Maria Hendriks en van De Haes e.a. uit het "reguliere" circuit bevestigen voor mij dat hypnotherapie ertoe kan bijdragen dat mensen met kanker hun vermoeidheid beter hanteren c.q. kunnen verminderen (zie onder 2f en 2g).

Het schrijven van de scriptie sterkt mij in de overtuiging dat hypnotherapie aan kracht wint in combinatie met het ontdekken van de levensbeschouwelijke en existentiële waarden die voor de cliënt van belang zijn en die hij binnen zichzelf kan voelen.

Zoals eerder gezegd moet de therapeut bij het werken naar aanleiding van het thema vermoeidheid accepteren dat de vermoeidheid een enorme ingrijpende invloed heeft op het leven van de cliënt. Zoals bij iedere therapie moet hij/zij uitgaan van wat er hier en nu bij de cliënt aanwezig is. Goed rapport is - zoals altijd bij hypnotherapie - naast het geven van ruimte van groot belang. De cliënt geeft zelf aan wat belangrijk is. Ook voor mij is het iedere keer weer belangrijk om me te realiseren dat een huis steen voor steen gebouwd wordt en dat de fundering (het draagvlak) erg belangrijk is. Ik mag als therapeut uitgaan van het totale bouwplan, maar de cliënt bouwt!
Hypnotherapie kan zo steentje voor steentje bijdragen aan het verminderen van vermoeidheid bij kanker.

Het schrijven van de scriptie heeft er ook toe bijgedragen dat ik voor het praktische gedeelte geen uniform behandelplan wil opstellen. Iedere cliënt heeft een andere ondergrond en zal andere steentjes nodig hebben om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. Gelukkig heeft de hypnotherapie veel soorten en vormen steentjes in huis. Eerder in de scriptie heb ik deze al vermeld.

Inhoudsopgave