Werken met metaforen

"Als ik achter
mezelf ga staan
komt onverwacht er
een vollediger mens vandaan."

Joke Eldering

Metaforen werken als sleutels naar het onbewuste en zorgen voor een samenwerking tussen de twee hersenhelften (ratio en gevoel). Een metafoor die werkt vanuit echt luisteren wekt herkenning op, geeft hoop en is helend. Ik zou de volgende metafoor van Levine graag gebruiken in een (voor)gesprek met iemand met kanker.
Als we niet leven vanuit ons zijn, vanuit het grote geheel, zijn we als een spiegel waar een grote steen op gevallen is, zodat hij in duizend stukjes uiteen is gevallen. We hebben dan een versplinterd beeld van de werkelijkheid, bovendien zijn er veel splinters die we niet willen zien en al zeker niet willen laten zien.

Alle stukjes die onaanvaardbaar zijn halen we er uit. Omdat we vaak veel dingen van ons zelf niet accepteren, zeker niet de donkere kant van onszelf, krijgen we een steeds beperkter beeld van de werkelijkheid.
Deze metafoor kan je volgens mij goed vertalen naar energie. We krijgen bij onze geboorte een bol energie mee. Bij alles wat we van onszelf afkeuren of niet willen zien stoten we een stukje van die bol af. Hoe minder we dus onszelf mogen zijn, hoe minder energie we tot onze beschikking hebben. Dit kan niet anders dan leiden tot ziekte en/of vermoeidheid, misschien zelfs tot levensmoeheid, want we zijn zo bezig met het beeld dat we van onszelf hebben, dat we vergeten te leven zodat het leven daardoor zinloos wordt.

Na het vertellen van deze metafoor kunnen we de cliënt stimuleren zich af te vragen wie hij werkelijk is en samen met hem proberen stukjes van de spiegel terug te vinden: Ga maar eens in een stukje van de spiegel dat je niet accepteert, of het stukje dat zo moe is. Kun je dan voelen dat je de hele spiegel bent? Kun je voelen wat je bron is? Kun je voelen dat je meer bent dan kanker?

Vertaling naar de praktijk
Overwegingen over vermoeidheid en moedeloosheid
Aandacht voor schuldgevoel
Intake
Interventiestrategieën vanuit het boek "Psychologische patiëntenzorg in de oncologie" van De Haes e.a., hoofdstuk Vermoeidheid
"Zelfhelend vermogen en kerntransformatie"
EMDR

Inoudsopgave