"Zelfhelend vermogen en kerntransformatie"

"Kerntransformatie is een proces waarbij we gedragingen, gevoelens of reacties die een eigen leven leiden en zich tegen ons lijken te keren, op harmonische wijze in onszelf kunnen integreren" (Ida van Dael)

In een workshop van Ida van Dael leerde ik de techniek van kerntransformatie. Deze is op zich heel simpel en komt voort uit de NLP. In NLP wordt er altijd van uitgegaan dat onze gedragingen, gevoelens en reacties positieve intenties hebben. Door de positieve intentie(s) te ervaren van gedragingen of gevoelens die als negatief ervaren worden leidt deze techniek de weg naar onze innerlijke bron.

Een groot voordeel van de techniek is dat gestart wordt met een gedrag, gevoel of lichamelijke beperking (ziekte), zonder dat daar een oordeel over uitgesproken wordt en dat de beleving heel dicht bij de cliënt ligt. De therapeut functioneert - ook hier - als gids. Door de positieve intentie van het onderwerp van de sessie te leren kennen en het gevoel dat daar bij hoort kan de cliënt als het ware een trap op naar een kerntoestand. Een kerntoestand is altijd een toestand van zijn, is geen gedraging of vermogen. Kerntransformatie is een uitgebreide grondige manier om kerntoestanden op te sporen, te ervaren, te stabiliseren en van invloed te laten zijn op het leven van de cliënt.

De keren dat ik met deze oefening gewerkt heb ervoeren zowel de cliënt als ik zelf een sfeer van vertrouwen en ontvankelijkheid, waarin de cliënt zich toe kon staan de hele ladder op te lopen naar de kerntoestand en deze weer mee te nemen naar beneden. Ik vind deze oefening heel spiritueel en bij uitstek geschikt om een mens met kanker (weer, of nog meer) in aanraking te brengen met zijn eigen ervaring van bijvoorbeeld vrede, acceptatie, of liefde, zodat hij deze kwaliteit kan integreren in het dagelijks leven.

Het gaat m.i. bij ondersteuning van een mens met kanker niet om het geven van antwoorden, maar om het maken van ruimte voor het formuleren van vragen en het zoeken naar persoonlijke antwoorden.

Vertaling naar de praktijk
Overwegingen over vermoeidheid en moedeloosheid
Aandacht voor schuldgevoel
Intake
Interventiestrategieën vanuit het boek "Psychologische patiëntenzorg in de oncologie" van De Haes e.a., hoofdstuk Vermoeidheid
Werken met metaforen
EMDR

Inoudsopgave