Interventiestrategieën vanuit het boek "Psychologische patientenzorg in de oncologie" van De Haes e.a., hoofdstuk Vermoeidheid

De schrijvers komen aan de hand van diverse onderzoeken tot de volgende mogelijke interventiestrategieën ter vermindering van vermoeidheid. Voor zover deze nog niet aan de cliënt zijn aangeboden moet hieraan m.i. zeker aandacht gegeven worden in de behandeling door de hypnotherapeut.

tijdens de medische behandeling

 • informeren over de mogelijkheid dat vermoeidheid bij de therapie kan optreden;
 • relaxeren, ontspanningsoefeningen;
 • accepteren en relativeren van vermoeidheid en beperkingen
 • doseren van activiteit,
 • informeren (door cliënt) van de omgeving over de vermoeidheid

na de medische behandeling

 • informeren over het feit dat vermoeidheid na behandeling vaak blijft bestaan;
 • observeren en registreren van activiteit (activiteitendagboek)
 • reactiveren, het doen toenemen van activiteiten op basis van de zelfobservatie in het dagboek
 • informeren (door cliënt) van de omgeving teneinde optimale en vooral emotionele steun te verkrijgen
 • afleiding zoeken

langer na de medische behandeling

 • accepteren van de vermoeidheid
 • relativeren en bespreekbaar maken van de angst voor een recidief
 • relativeren van de verwachtingen t.a.v. de omgeving
 • grenzen respecteren (activiteitendagboek)
 • reactiveren (geleidelijk opvoeren van lichamelijke activiteit)
 • integreren in dagelijks leven.

Vertaling naar de praktijk
Overwegingen over vermoeidheid en moedeloosheid
Aandacht voor schuldgevoel
Intake
"Zelfhelend vermogen en kerntransformatie"
Werken met metaforen
EMDR

Inoudsopgave