Intake

In het boek van De Haes e.a vond ik een aantal vragen die hij adviseert voor de intake. Hoewel ik een aantal van deze vragen nooit zo direct zou stellen (mijn stijl is meer het luisteren naar de mens en in te gaan op datgene dat in het gesprek ontstaat) is het wel goed de volgende vragenlijst op de achtergrond te houden:

 • Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer (meestal al door de telefoon gevraagd);
 • Gezinssituatie heden en verleden;
 • Welke vorm van kanker ? In welk stadium is het vastgesteld? Welke behandeling?
 • Medicijngebruik;
 • Hoe is het ziekteproces verlopen en hoe is het tot nu toe beleefd?
 • Hoe is de diagnose, de behandeling en de gevolgen daarvan ervaren?
 • Wat betekent de vermoeidheid voor u? Hoe gaat u daarmee om? Hoe slaapt en eet u?
 • Hoe hebben uw naasten op uw ziekte en uw vermoeidheid gereageerd? Hoe is dat voor u?
 • Kunt u hierin voor uzelf opkomen?
 • Welke gevolgen hebben uw ziekte en uw vermoeidheid voor uw werk/sociale contacten?
 • Hoe is dat? Kunt u prioriteiten stellen?
 • Hoe zit het met de angst dat de ziekte kan terugkomen?

Vertaling naar de praktijk
Overwegingen over vermoeidheid en moedeloosheid
Aandacht voor schuldgevoel
Interventiestrategieën vanuit het boek "Psychologische patiëntenzorg in de oncologie" van De Haes e.a., hoofdstuk Vermoeidheid
"Zelfhelend vermogen en kerntransformatie"
Werken met metaforen
EMDR

Inoudsopgave