LeShan: "Een kans op herstel"

Het enige geneesmiddel tegen moedeloosheid is de opening te maken naar wie we in wezen zijn
LeShan

Ook het boek "Een kans op herstel" van Lawrence LeShan spreekt mij erg aan. LeShan is een psychotherapeut die zich vanaf het begin van zijn carrière bezighield met mensen met kanker. In de eerste jaren waren dit vooral mensen waar geen enkele behandeltherapie bij aansloeg. In het boek beschrijft hij de werkwijze die hij met zijn patiënten volgt. Hij gaat daarin samen met de patiënt op zoek naar activiteiten waar de patiënt echt warm voor loopt. Hij zoekt naar positieve krachten en verborgen idealen.

Vaak zijn dat dromen die de patiënt al langer geleden heeft opgegeven. In feite is hij eigenlijk bang deze dromen te uiten. Zijn ze wel aanvaardbaar? En wat zullen de consequenties zijn als je ze in de praktijk brengt? In het boek staan veel voorbeelden hoe zo een wens praktisch werd gemaakt. De grondgedachte van zijn werkwijze is: stimuleren dat wij ons leven richting geven vanuit onze persoonlijke behoefte, in plaats van te doen wat wij denken dat we volgens anderen moeten doen (vermoeiend!). LeShan ontdekte dat als iemand weer zijn eigen weg gevonden heeft, dit een krachtig signaal aan het immuunsysteem is om beter te gaan functioneren. (Volgens mij moet dit dan ook invloed hebben op vermoeidheid, wie zijn eigen weg vindt, vindt ook energie terug). Het voorgaande betekent niet dat de kanker altijd verdwijnt, maar wel dat de kwaliteit van het leven sterk kan verbeteren.

LeShan is - evenals Levine en Simonton - een aanhanger van de holistische benadering. Daarin gelden vier principes, die door hem uitgewerkt worden:

  • de mens heeft een lichamelijk, psychisch en spiritueel niveau. Al deze niveaus moeten aandacht krijgen wil men zijn gezondheid behouden of verbeteren;
  • elk mens is uniek. Een behandeling moet op iemand persoonlijk afgestemd zijn;
  • de patiënt maakt deel uit van het behandelingsteam;
  • de mens bezit mogelijkheden tot zelfgenezing.

In het boek wordt - evenals bij Levine - ook aandacht gegeven aan het stervensproces. Er staan vragen in die naasten kunnen stellen om de patiënt te helpen een balans van het leven op te maken en zo met zichzelf in het reine te komen. (Gedeeltelijk overgenomen van www.leshan.nl.)

Boekbesprekingen
Simonton: "Moed als alternatief"
Simonton: "Op weg naar herstel"
Simonton: "De kracht die in je schuilt"
Levine: "Bewust leven, bewust sterven"
Maria Hendriks: "Een lichaam van lood, extreme vermoeidheid na kanker"
De Haes, Gualthérie, Van Weezel, Sanderman en Van der Wiel: "Psychologische patiëntenzorg in de oncologie, handboek voor de professional"

Inoudsopgave