Simonton "De kracht die in je schuilt"

"Ons werk met patiënten heeft aangetoond dat bij gezondheid zowel het lichaam en de psyche als het spirituele betrokken zijn"
Simonton

Dit tweede boek van Simonton spreekt mij meer aan, omdat hij hierin de mens als geheel benadert, fysiek, emotioneel en spiritueel. Het vertoont meer overeenkomsten met het boek van Levine en ik zal ook eerder geneigd zijn vanuit de gedachtegang van het tweede boek te werken, dan vanuit het eerste.

De doelstelling van het werk van Simonton is mensen te leren hun aandacht naar binnen te richten om "antwoorden op hun vragen te krijgen" Zij moeten op hun eigen innerlijke en uiterlijke wijsheid leren vertrouwen. De therapeut helpt daarbij de cliënt ontvankelijker te worden voor intuïtieve berichten, dromen, visualisaties en andere bronnen.

Boekbesprekingen
Simonton: "Moed als alternatief"
Simonton: "Op weg naar herstel"
Leshan: "Een kans op herstel"
Levine: "Bewust leven, bewust sterven"
Maria Hendriks: "Een lichaam van lood, extreme vermoeidheid na kanker"
De Haes, Gualthérie, Van Weezel, Sanderman en Van der Wiel: "Psychologische patiëntenzorg in de oncologie, handboek voor de professional"

Inoudsopgave