Simonton: "Op weg naar herstel"

"Moedeloosheid is het resultaat van iets te proberen te zijn wat wij niet zijn"
Simonton

Simonton geeft de volgende eigenschappen aan die mensen vatbaar kunnen maken voor kanker:

  • op stress reageren met een gevoel van hopeloosheid;
  • opkroppen van emoties of zich moeilijk emotioneel kunnen uiten;
  • ervaren van een gebrek aan intimiteit met één of beide ouders.

Hij verwijst naar een onderzoek van Maticek, die ontdekte dat de sterftecijfers in groepen die gebruik maakten van ontspanningsoefeningen, desensitisatie, modeling, hypnose en visualisatie significant daalden.
Als ik dit lees vallen mij twee dingen op:

  • de drie eigenschappen die Simonton noemt leiden ook bij gezonde mensen vaak tot vermoeidheid en/of depressie;
  • de door Maticek genoemde methodes, die Simonton overneemt, vormen allen onderdeel van de opleiding tot hypnotherapeut. De hypnotherapeut heeft dus in zijn bagage een aantal methodes om de patiënt te helpen ontspannen, dichterbij zijn gevoel te laten komen, regressie en innerlijk kindwerk toe te passen en/of met losmakingsrituelen te werken aan de relatie met de ouders.

Simonton biedt een groot aantal ontspanningsoefeningen en visualisaties aan.

Boekbesprekingen
Simonton: "Moed als alternatief"
Simonton: "De kracht die in je schuilt"
Leshan: "Een kans op herstel"
Levine: "Bewust leven, bewust sterven"
Maria Hendriks: "Een lichaam van lood, extreme vermoeidheid na kanker"
De Haes, Gualthérie, Van Weezel, Sanderman en Van der Wiel: "Psychologische patiëntenzorg in de oncologie, handboek voor de professional"

Inoudsopgave