Simonton: "Moed als alternatief"

Kanker is een ziekte waarbij cellen niet meer onder controle zijn, niet meer meedoen aan het totaalplan van het lichaam.
Simonton

In het boek Moed als Alternatief van Simonton vind ik het idee uit de inleiding weer terug: "Kanker wordt voor een deel bepaald door de tijd en de cultuur waarin we leven. Een van de kernthema's bij kanker is dat van controle en beïnvloeding van het eigen leven. Door de toenemende mechanisering en verstedelijking hebben we als individuen steeds minder het gevoel ons eigen leven te leiden. Wat de maatschappij als geheel betreft hebben we met een soortgelijke situatie te maken…Dit maakt ons moedeloos. Mensen die kankergevoelig zijn, zijn doorgaans erg moedeloos."

Boekbesprekingen
Simonton: "Op weg naar herstel"
Simonton: "De kracht die in je schuilt"
Leshan: "Een kans op herstel"
Levine: "Bewust leven, bewust sterven"
Maria Hendriks: "Een lichaam van lood, extreme vermoeidheid na kanker"
De Haes, Gualthérie, Van Weezel, Sanderman en Van der Wiel: "Psychologische patiëntenzorg in de oncologie, handboek voor de professional"

Inoudsopgave