Nipo-enquête over vermoeidheid bij kanker

Uitslagen van een Nipo-enquête naar vermoeidheid bij kanker uit 1999 (overgenomen van de website www.vermoeidheidbijkanker.nl) :

 • vermoeidheid is de meest ingrijpende bijwerking;
 • invloed op het dagelijks leven is enorm;
 • vermoeidheid komt vaak ter sprake bij de dokter;
 • patiënten willen behandeling van de vermoeidheid.

Vermoeidheid meest ingrijpende bijwerking

 • Een ruime meerderheid (69%) van de patiënten geeft aan last te hebben van vermoeidheid. 75% heeft er bijna dagelijks last van.
 • 43% van de ondervraagde patiënten vindt vermoeidheid de meest ingrijpende bijwerking van kanker. Vermoeidheid scoort daarmee hoger dan pijn (11%), misselijkheid (17%) en haarverlies (7%).
 • Eén op de zes patiënten die last hebben van vermoeidheid, zegt te weinig energie te hebben om door te kunnen of te willen leven.
 • Artsen denken dat patiënten minder bang zijn voor vermoeidheid dan voor pijn en misselijkheid.

Invloed op dagelijks leven enorm

 • Veel ondervraagde patiënten (63%) zeggen dat vermoeidheid een grotere invloed heeft op hun dagelijks leven dan pijn (7%).
 • Het merendeel van de artsen (57%) denkt dat pijn en vermoeidheid ongeveer evenveel invloed hebben op het dagelijks leven.
 • Zwaar vermoeide patiënten zijn gedwongen het rustiger aan te doen. Ze moeten af en toe rusten en kunnen hun dagelijkse werkzaamheden niet meer uitvoeren (71%).
 • Artsen denken dat vermoeidheid vooral het lichamelijk welzijn en de emotionele toestand beïnvloedt. Driekwart van de patiënten geeft echter aan dat zij het veel vervelender vinden dat ze door de vermoeidheid niet meer normaal kunnen functioneren en dat ze vaak ook niet meer kunnen werken.

Vermoeidheid komt vaak ter sprake bij de dokter

 • Vermoeidheid komt bijna altijd ter sprake in het eerste gesprek tussen patiënt en specialist. Andere onderwerpen zijn mogelijke bijwerkingen en de kans op genezing.
 • Bij de keuze van een behandeling vinden artsen én patiënten de kans op genezing het belangrijkste. Vermoeidheid komt echter wel ter sprake. Patiënten hechten er waarde aan om zo normaal mogelijk te kunnen blijven functioneren.
 • Patiënten en verzorgers denken vaak dat de behandeling oorzaak is van de vermoeidheid.

Patiënten willen behandeling van vermoeidheid

 • Vooral patiënten hechten veel belang aan de behandeling van vermoeidheidsklachten.
 • Artsen raden patiënten met vermoeidheid meestal aan rust te nemen. Patiënten ervaren dit echter meestal niet als "behandeling". Desgevraagd zeggen artsen meestal wél dat de vermoeidheid wordt behandeld, maar patiënten niet.
 • Andere behandelingen die artsen geven voor vermoeidheid zijn medicijnen (34%), dieet (16%) en bloedtransfusies (10%).

Inleiding en motivatie
Inleiding
Motivatie

Inoudsopgave