Motivatie

"Zo graag wil ik weten,
aardig heten,
voor iedereen sterk,
dat ik niet merk
wat waarachtig is,
wat ik mis.
Zo voel ik de pijn
van niet werkelijk zijn."

Joke Eldering

Dit gedichtje, dat ik ruim twaalf jaar geleden schreef, geeft aan hoe belangrijk het is jezelf te zijn. In die tussentijd heb ik door de levenslessen die ik kreeg en door het volgen van de opleiding tot hypnotherapeut en Simontontherapeut bij de Academie Hypnos steeds meer geleerd hoe ik wel werkelijk kan zijn, echter, dus dichter bij mezelf, dichter bij het gedichtje dat ik schreef. Dat ik niet perfect hoef te zijn (alles te willen weten) en aan de verwachtingen van anderen moet voldoen (aardig zijn). Dat ik kwetsbaar mag zijn en niet overal de sterkste. Dat ik oude modellen en rolpatronen mag loslaten. Dat scheelt heel veel pijn en energie.

In dit proces ben ik erg geholpen door het werken bij de Hospice Haarlem. Meer dan vijf jaar heb ik mee mogen lopen met mensen in de préterminale of terminale fase van hun ziekte tot aan het moment van overlijden. De meesten (90%) hadden kanker. Dit werk boeide me bijzonder. Het diepe contact dat in veel gevallen tot stand kwam zorgde voor een wisselwerking tussen de mensen die ik ontmoette en mijzelf. Ook in de privé-sfeer heb ik het ziekteproces van een vriendin en een zwager van dichtbij meegemaakt. De wens kwam in mij op met mensen te gaan werken die geconfronteerd zijn met een ernstige ziekte als kanker.

Toen ik dan ook naar een onderwerp voor mijn scriptie zocht, was een uitdiepen van het proces dat mensen doormaken als zij geconfronteerd worden met kanker voor de hand liggend. Ik belde de Vereniging van Simontontherapeuten op om te vragen of er een onderwerp was dat aandacht vroeg. Na onderling beraad zetten zij mij op het spoor van vermoeidheid bij en na kanker. Hoewel ik eerst schrok van dit onderwerp, vond ik al lezende en schrijvende een verband tussen mijn interesse in kanker en mijn levenslessen over de energiebesparende werking van meer mijzelf te mogen zijn. De laatste tijd wordt moeheid bij kanker steeds meer herkend en erkend als een belangrijk probleem. Er is nog niet zo heel veel bekend van de ontstaansmechanismen van moeheid. Waarschijnlijk moeten die oorzaken ook op verschillende gebieden worden gezocht, zoals

  • ingrijpende operaties;
  • chemotherapie en radiotherapie;
  • pijn;
  • niet goed kunnen eten;
  • niet goed kunnen bewegen;
  • niet kunnen accepteren van de ziekte;
  • verlies van gezondheid;
  • confrontatie met sterfelijkheid;
  • een grote emotionele belasting.

Een combinatie van al deze factoren, en daarnaast misschien nog mechanismen die we op dit moment niet kennen, kan in sommige gevallen leiden tot extreme vermoeidheid. Kortom, vermoeidheid bij kanker is een samenspel van lichamelijke en geestelijke factoren. Naast een zo goed mogelijke behandeling van de lichamelijke oorzaken door de reguliere geneeskunde wil ik proberen aan te tonen dat de beïnvloeding van de geestelijke factoren door middel van hypnotherapie de mens met kanker kan helpen de ziekte te accepteren dan wel een deel van de vermoeidheid weg te nemen, waardoor deze beter te hanteren valt. Mijn eigen ervaring is immers dat dichter bij jezelf komen meer energie geeft.

Ik heb inmiddels diverse boeken gelezen en me daarbij op het onderwerp vermoeidheid geconcentreerd. Ik vond het daarbij belangrijk niet alleen boeken te lezen die door velen als alternatief beschouwd worden, maar ook boeken uit de reguliere oncologische wereld. Ik wil graag leren hoe ik als hypnotherapeut een medemens kan helpen te ontdekken wat zijn/haar ziekte wil zeggen en hoe dit wellicht van invloed kan zijn op de vermoeidheid die daarbij optreedt. Gebleken is dat vermoeidheid tijdens de ziekte over het algemeen een indicator is voor vermoeidheid na de ziekte, zodat beïnvloeding tijdens de ziekte ook nog effect kan sorteren na de ziekte. Hoe ingrijpend de vermoeidheid bij kanker wordt ervaren blijkt uit de navolgend uitslagen van de Nipo-enquête uit 1999.

Inleiding en motivatie
Inleiding
Nipo-enquête over vermoeidheid bij kanker

Inoudsopgave